Projekt: Vintergatan

Publicerad: 2014-09-29

Det första prioriterade projektet är Vintergatan. Genom tusen nya bostäder skapar vi ett stråk av stadsmässig bebyggelse som knyter ihop Rymdtorget och Komettorget. Med Vintergatan utvecklas en ny typ av boende för både befintliga och nya bergsjöbor. Vintergatan ger miljöer och arkitektur som inte finns i Bergsjön idag. Helt enkelt mer variation för en ännu mer levande stadsdel.

En ytterligare fördel med Vintergatan är att den möjliggör förbindelser och rörelser genom Bergsjön, något som saknas idag. Detta skapar ökad trivsel och trygghet.

Arktitektförslag:

Bergsjön 2021 har låtit Kanozi arkitektbyrå ta fram förslag till hur Vintergatan kan gestaltas. Fastigheterna kommer att rymma bostäder, samt lokaler i markplan för andra verksamheter. Du finner förslaget här.

 

4a26a9d6-3289-4e30-ac87-886b40d9c410