Nytt liv för Gärdsås mosse

Publicerad: 2018-03-15

Kor och får hittar man på stadslantgården Galaxen – det kanske mest besökta utflyktsmålet i området. Foto: Helena Engvall

Det är en oas och ett unikt naturområde alldeles inpå knuten. Men för få hittar hit.
Med hjälp av drygt 3 miljoner kronor ska Gärdsmås mosse i Bergsjön nu rustas upp och bli en plats öppen för alla.

Gärdsås mosse i västra Bergsjön är ett naturområde med biologisk mångfald som rymmer såväl odlingslotter, beteshagar och tät skog som myr- och våtmarker. Där finns också ett rikt djurliv med bland annat grodor och olika sorters fåglar.

Andra sorters djur, som kor och grisar, hittar man på stadslantgården Galaxen – det kanske mest besökta utflyktsmålet i området.

– Det är för få som känner till vilken oas det är och hur mycket fin natur som finns i Gärdsås mosse. Därför vill vi rusta upp området, fylla det med aktiviteter och locka hit folk, säger Helena Engvall, på park- och naturförvaltningen, Göteborgs stad.

Boverket bidrar

Planen är att röja och gallra för att öppna upp grönytorna. Rusta upp gångvägar, broar och ge ett av huvudstråken belysning. Att rusta upp våtmarksparken, som anlades på 1990-talet, samt odlingslotterna ingår också i planerna. Liksom stigar som lockar till lek, uteklassrum och mötesplatser för alla åldrar.

Bakom arbetet att utveckla Gärdsås mosse står Familjebostäder, Göteborgs stad och Bergsjön 2021. I december 2017 stod det också klart att Boverket bidrar med hälften av kostnaderna, drygt 1,6 miljoner kronor, från sin satsning på stöd till utemiljöer i vissa bostadsområden.

–Det är verkligen roligt att vi uppmärksammas av Boverket på det här sättet. Nu får vi möjlighet att göra allt både mer och bättre, säger Pernilla Hallberg, Bergsjön 2021.

”Stort engagemang”

Därmed kan projektet dra igång. Under våren startar arbetet med mer detaljerad planering och att sätta en tidplan för de olika delarna av upprustningen. I augusti 2019 ska det mesta vara klart.

– Tidplanen är tuff. Men det känns så roligt att vi kommit igång och att engagemanget är så stort från många olika parter, säger Helena Engvall.

 

Det är Familjebostäder, Göteborgs stad och Bergsjön 2021 som står bakom arbetat att rusta upp Gärdsås mosse. Foto: Helena Engvall