Projekt: Vintergatan

Det första prioriterade projektet är Vintergatan. Genom tusen nya bostäder skapar vi ett stråk av stadsmässig bebyggelse som knyter ihop Rymdtorget och Komettorget. Med Vintergatan utvecklas en ny typ av boende för både befintliga och nya bergsjöbor. Vintergatan ger miljöer och arkitektur som inte finns i Bergsjön idag. Helt enkelt mer variation för en ännu mer levande stadsdel.