Dialogprocess

Bergsjön är en stadsdel med potential och möjligheter. Bergsjön 2021 vill tillföra kvaliteter och värden som stärker Bergsjön långsiktigt. För att möjliggöra en positiv och genomgripande förändring krävs en bred samverkan där alla drar åt samma håll. Därför är det viktigt att också bergsjöborna medverkar i utvecklingen av områdets framtid. En dialogprocess kommer att sjösättas inför slututformningen av den fysiska miljön längs Vintergatan. Mer information om dialogprocessen kommer på denna sida.

 

bergsjon_0142_900