Bidra

Nybyggnation och utveckling av befintliga bostadsområden rymmer komplexa frågeställningar som vi behöver hantera tillsammans. Håll utkik här för hur du kan vara med och påverka hur området utformas.

bergsjon_0393_900