Vad gör vi?

Bergsjön 2021 har jobbat sedan 2011. Under åren har vi hittills varit verksamt har en mängd olika aktiviteter och projekt ägt rum.

I dagsläget arbetar Bergsjön 2021 med att samordna arbetet med 700 nya bostäder mellan Rymdtorget och Komettorget.

Parallellt med arbetet för att skapa nya bostäder arbetar Bergsjön 2021 även arbeta med NU-aktiviteter – vilket är saker som både ligger nära boendes vardag och som snabbt kan genomföras. Exempel på det är igensättningen av Spårvagnsgraven, renoveringen av Bergsjöbadet, samt arbetet med att stärka och utveckla Gärdsås mosse.

I allt arbete ska Bergsjön 2021 vara en nyckel för att skapa samverkan och samarbete mellan parter i Bergsjön för ökad trygghet och trivsel.

Tillsammans för Bergsjön!