Om oss

Bergsjön 2021 är ett samarbete mellan tio fastighetsägare i Bergsjön. Vi vill utveckla ett blandat boende som möjliggör boendekarriärer och inflyttning av nya Bergsjöbor. En större blandning och fler människor bidrar till ökad trivsel i Bergsjön.

Bergsjön är en stadsdel med potential och möjligheter. Vi vill tillföra kvaliteter och värden som stärker Bergsjön på lång sikt. Nybyggnation är ett konkret sätt att utveckla Bergsjön. Vi tar ett helhetsgrepp för att skapa nya miljöer och mötesplatser, och bidra till en genomgripande förändring som handlar om mycket mer än den fysiska miljön. Genom våra satsningar vill göra det möjligt för fler människor att trivas i Bergsjön.

 

4286187836-640x290