Om Bergsjön

Bergsjön är en ganska ung stadsdel. Först 1965 började människor flytta in till den då nya satellitstaden till Göteborg. Bergsjön planerades efter dåtidens ideal med modern bebyggelse, mycket grönska och bilfria områden.

Idag bor det ca 16 500 personer i Bergsjön, en stor del med utländskt påbrå. Med en befolkning där nära hälften är under 30 år är det en ung stadsdel i dubbel bemärkelse.

Här ligger Bergsjön!

 

Keplers_Tyghobrahesgata_mm_II_web