Willhem prisat för ökad
service till hyresgästerna

Publicerad: 2020-02-18

Med fler bovärdar har Willhem fått nöjdare hyresgäster i Bergsjön. Något som också bidragit till att bostadsbolaget fått motta Kundkristallen för största förbättring av servicen.

Bostadsbolaget Willhem har cirka 26 000 hyreslägenheter runtom i Sverige. 521 av dem finns på Komet-, Nebulosa- och Meteorgatan i Bergsjön. Willhem övertog fastigheterna 2015 och inledde ganska snart ett långsiktigt arbete för att förbättra servicen i området. En åtgärd var att öka antalet bovärdar i området från två till tre.

– Den ökade bemanningen gör att vi kan snabbare hantera och åtgärda felanmälningar som kommer in. Nu ser vi i våra kundundersökningar att det har gett resultat, säger Eva Håård, fastighetschef för Willhem i Göteborg.

I 2019 års kundundersökning, AktivBo, ökade serviceindexet med sju procentenheter, och kategorin ”Hjälp när det behövs” med 10,9 procentenheter i Bergsjön.

– Vi har också anställt en person som hanterar alla inkommande frågor och ser till att ärendet snabbt hamnar hos rätt bovärd. Dessutom innebär satsningen att bovärdarna nu syns mer i området vilket är viktigt för hyresgästerna, säger Eva Håård.

Högre resultat i Bergsjön
Överlag får Willhem i Bergsjön högre resultat än övriga Göteborg. Men hela Willhem har gått framåt och det är därför bolaget fick priset Kundkristallen för största förbättring när det gäller service till hyresgästerna. Vinnarna av Kundkristallen utses bland de privata och kommunala fastighetsbolag som under 2019 genomfört kundundersökningar tillsammans med AktivBo.

– Det här är förstås jätteroligt, inte minst att vi ser att fler hyresgäster är nöjda och att våra åtgärder ger resultat. Men vi är inte i hamn än. Vi har högre mål än så här. Nu jobbar vi vidare med bland annat satsningar på ökad trygghet, utemiljön och sophantering, säger Eva Håård.

Jobbar vidare för ökad trivsel
Hon berättar att sophanteringen i området är ett bekymmer. För att underlätta för hyresgästerna ersattes de tidigare sopkärlen på gårdarna ersattes under 2018 med moloker längs gångvägarna i området. Det har gett resultat, men en hel del återstår. Nu jobbar man vidare med information och andra åtgärder för att få sophanteringen att fungera ännu bättre.

För att öka trivsel och trygghet i utemiljön ser man över utemiljön tillsammans med hyresgästerna och förbättrar belysningen.

– Det är viktigt för oss att de som bor hos oss kan känna sig trygga. Vi har påbörjat ett stort arbete med utemiljön tillsammans med hyresgästerna och Boverket där vi nu bygger om utemiljön vid Komet- och Nebulosagatan. Det fortsätter vi med i år och utökar det också till Meteorgatan, säger Eva Håård.