Valdeltagandet
i Bergsjön ökade

Publicerad: 2018-09-13

Östra Göteborg är en av de stadsdelar i Göteborg som brukar ha ett lågt valdeltagande i vissa områden. Satsningen på demokratiambassadörer gjordes för att få fler att gå till vallokalen. Nu visar siffrorna att valdeltagandet faktiskt ökat.

Vissa områden i Östra Göteborg har fortfarande lägst valdeltagande* i hela Göteborg. Men deltagandet i flera områden har ökat mer än på många andra ställen. I distriktet Gärdsmosse, där Galileis Gata ingår, ökade till exempel deltagandet i riksdagsvalet med 5,4 procentenheter jämfört med förra valet. Valkretsen Södra Bergsjön, där bland annat Atmosfärgatan och Universumsgatan ligger, har ökat sitt valdeltagande i kommunen från 50,2% till 55% och från 54,4% till 60% i riksdagsvalet.

– Vi har förstås en bit kvar, men det är fantastiskt roligt att siffrorna går åt rätt håll, säger Gitte Caous, stadsdelsdirektör i Östra Göteborg i ett pressmeddelande.

Innan valdagen skrev Bergsjön 2021 om Östra Göteborgs demokratiambassadörer: Indira vill motivera dig att använda din röst. Demokratiambassadörerna har samtalat med invånare på gator och torg och genom dörrknackning och besök hos olika föreningar.

– Det är många olika faktorer som får oss att gå och rösta, eller att avstå vår möjlighet att påverka, så det är svårt att säga hur stor roll just de här insatserna har spelat. Det viktiga är att fler invånare röstar, det är ett steg mot ett mer delaktigt och jämlikt Göteborg, säger Gitte Caous.

I hela Göteborgs Stad ligger valdeltagandet i riksdagsvalet på 81,0%. Det är lägre än riket där siffran är 84,4%.

Här kan du själv gå in och titta på hur stort valdeltagandet var i ditt område och vilka partier som fick störst stöd: https://data.val.se/val/val2018/valnatt/R/valdistrikt/14/80/3053/index.html

* Siffrorna för valdeltagandet är fortfarande preliminära.