Vad berättar
ett gatunamn?

Publicerad: 2019-05-03

Galileis gata, Stora Björn och Komettorget – så gott som alla gatunamn i Bergsjön har en koppling till rymden. Men hur kommer det sig? Bergsjön 2021 ringde upp Sanja Peter på Göteborgs Stads namnberedning för att få veta lite mer om varför våra gator heter som de heter.

– Jag har tittat i protokollen men inte hittat några anteckningar om varför man valde just rymden som tema för namnen i Bergsjön. Men med tanke på att Bergsjön byggdes på 1960-talet är det inte så konstigt – hela årtiondet präglades ju av månlandningen och rymdresor, säger Sanja Peter.
Att ge alla gatunamn i en stadsdel namn på ett och samma tema har varit vanligt åtminstone sedan början av  1900-talet. Tanken är att man ska förstå ungefär var i staden en gata eller ett torg ligger, även om man aldrig hört talas om just den platsen förut.

Tydliga namnteman
Förutom Bergsjöns rymdnamn finns många andra stadsdelar i Göteborg med tydliga teman. Till exempel ädelstenar i Tynnered, litteratur i Backa, väder i Biskopsgården, pengar och mynt i Högsbo och kryddor i Lövgärdet och Gårdsten.
– Ibland kan man utifrån namnet även gissa ungefär när området byggdes. Som med Bergsjön, men också med exempelvis Järnbrott i Frölunda som byggdes på 1950-talet. Där har alla gator en koppling till radioteknik, säger Sanja Peter.

En sjö på ett berg blev Bergsjön
Stadsdelen Bergsjön är uppkallad efter sjön med samma namn, och är helt enkelt en topografisk beskrivning – det är en sjö som ligger på ett berg. Innan den nuvarande miljonprogramsstadsdelen byggdes var det bergiga och skogiga Bergsjön en ganska lantlig plats. Mindre befolkad än en del andra relativt nybyggda stadsdelar – som Frölunda – men inte obebodd.
– Det finns både fornlämningar och nyare lämningar efter torp och mindre gårdar. Vid Siriusgatan fanns till exempel en liten fäbodvall med kor som man mjölkade, och i närheten av Rymdtorget fanns tre små torp, säger Sanja Peter.

Fakta: Historierna bakom några av gatunamnen

  • Tycho Brahes gata, Galileis gata och Keplers gata är alla uppkallade efter kända astronomer. Tycho Brahe, Galileo Galilei och Johannes Kepler levde på 1500–1600-talet och var alla på olika sätt inblandade i övergången till den så kallade heliocentriska världsbilden som går ut på att solsystemets himlakroppar snurrar runt solen.
  • Aniaragatan har fått sitt namn från Harry Martinsons epos om rymdskeppet Aniara, som nyligen filmatiserades.
  • Björnväktaren, Lilla Björn och Stora Björn är stjärnbilder.