Ungdomar målar
sitt Bergsjön

Publicerad: 2019-08-12

Under sommaren har Familjebostäder haft igång flera projekt vars syfte är att sätta färg på Bergsjön. Sommarjobbande ungdomar har målat olika väggar, dessutom har muren på Rymdtorget har fått en målning som berättar om hur ungdomarna ser på sitt Bergsjön.

Bakom satsningen på konstnärlig utsmyckning står Familjebostäder i samverkan med olika konstnärer och sysselsättningsprojektet Sätt färg på Göteborg.
Ett av konstprojektet gav ett tiotal ungdomar möjlighet att tillsammans med konstnären Johanna Burai måla en mur på Rymdtorget under temat ”Vad betyder Bergsjön för dig?”.

– Vi började veckan med en workshop då vi pratade om vad Bergsjön betyder för var och en av ungdomarna. Här associerar vi så fritt som möjligt. Bergsjön kan vara en känsla eller en specifik plats. För någon kanske Bergsjön är en kompis eller en familjemedlem, för någon annan kanske siffran sju, berättar Johanna Burai, som är konstnär och handleder ungdomarna.

Efter workshopen har ungdomarna målat väggen utifrån sina tankar om vad Bergsjön är för just dem.

– Många går förbi torget på väg till spårvagnen, så det känns extra roligt att unga från området själva får ha inflytande över sin utemiljö, säger Talar Kirkor, utvecklingschef på Familjebostäder i Bergsjön.

Familjebostäder gav ungdomar möjlighet att fundera – nu vill vi på Bergsjön 2021 skicka frågan vidare till dig.

Så, vad betyder Bergsjön för dig?
Gå in på vår Facebooksida och dela med dig av dina tankar!