Unga tänkte till om
framtidens Bergsjön

Publicerad: 2020-04-17

”Det var jättebra att få se planerna i 3D i Minecraft, då förstår man mer hur det kommer att bli.” Asmah och Bahar som går i nian på Bergsjöskolan har ägnat en del av påsklovet åt att tänka till om framtidens Bergsjön.

Det har nog inte undgått någon att det finns stora planer för hur Bergsjön ska utvecklas framöver. Till exempel kulturhuset som snart börjar byggas på Rymdtorget, där det bland annat planeras för 700 nya bostäder, tre nya förskolor och eventuellt en utbyggnad av Bergsjöskolan och ett nytt torg. I höst går detaljplanen för stråket mellan Rymdtorget och Komettorget förhoppningsvis ut på samråd så att allmänheten kan tycka till.

Några som redan fått chansen är bland annat Asmah Altamimi och Bahar Heydari från Bergsjöskolan. Under påsklovet deltog de i en två dagars workshop och fick då veta mer om hur arbetet med att utveckla en stadsdel går till, och också se framtidens Bergsjön i byggdatorspelet Minecraft.

– Vi har helt enkelt lagt in och byggt detaljplanen för området i Minecraft. På så sätt kan man vandra runt i kvarteren som ska byggas och få en känsla för hur det kommer att bli, säger Martin Steen, planarkitekt på stadsbyggnadskontoret.

Jättespännande
Asmah och Bahar tycker det har varit jättespännande, och stor skillnad mot att bara se hur det är tänkt på en utskriven bild i 2 D. Asmah, som hoppas bli arkitekt i framtiden, såg workshopen som ett bra tillfälle att lära sig mer om stadsutveckling.

– Det är spännande och intressant att se planerna för framtidens Bergsjön. Vi har fått skriva ner våra tankar om Bergsjön, sånt som är bra och dåligt. Jag skulle gärna fortsätta att följa det här arbetet på nåt sätt om det går, säger Asmah.

När detaljplanen omvandlats från 2D till 3D blir det tydligare hur man kan komma att uppleva den framtida kvarterna, till exempel topografi, höjdskillnader och också få en känsla av  tätheten i de nya kvarteren. Det var något som Bahar regerade på.

– Det är väldigt många bostäder som de planerar att bygga. Kanske blir det lite trångt, säger hon.

Ger barnens perspektiv
Workshopen är ett samarbete mellan stadsbyggnadskontoret i Göteborg, Bergsjön 2021 och satsningen Bergsjöskolan- Mitt i byn och med stöd av EU genom IRIS-projektet. Tanken är att engagera barn och unga för utvecklingen av sin stadsdel och också få in synpunkter från dem. Ett konkret sätt att få in barnens perspektiv i stadsutvecklingen.

Att involvera barn och unga i stadsutvecklingsfrågor är inget nytt.

– Men nu kunde vi testa den miljö som byggts upp av Bergsjön i Minecraft – både den befintliga och det förslag som vi vill ha barns åsikter kring. Det är inte första gången Minecraft används för att involvera barn i stadsutveckling, men det nya med den här workshopen är att det är en förstudie som undersöker metoder för dialog inför en BKA. Det är ju ett ovanligt gediget förarbete, säger Ida Liffner, barnkulturdesigner och arkitekturpedagog.

Resultatet från påsklovets förstudie, där det deltog barn från både lågstadiet och högstadiet, kommer att arbetas vidare med i den fortsatta processen. Nu funderar man som bäst på vad nästa steg är för att kunna involvera fler unga kring framtidens Bergsjön.

– Det här är ett konkret sätt att på riktigt involvera de som bor i Bergsjön, de är med och skapar sin framtid, säger David Nilsson, koordinator för satsningen Bergsjöskolan – Mitt i byn.

Ladda ned Bergsjön nutid för minecraft java edition