Unga i Bergsjön får
egen mötesplats

Publicerad: 2019-12-20

Är du mellan 15 – 25 år och vill förverkliga en idé om något du tycker saknas här? Nu har du möjligheten. Föreningen Navet, som samverkar med bland annat Bergsjön 2021, har fått statligt stöd och kan bidra med lokal och projektledarhjälp till unga Bergsjöbor med en dröm. 

Föreningen Navet ska öppna en egen lokal på Rymdtorget för aktiviteter som Bergsjöborna själva väljer. Med ekonomiskt stöd från Boverket (myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende) ska föreningen genomföra en satsning för ungdomar i åldern 15 – 25 år.
– De kan komma till oss med en idé om en verksamhet, aktivitet eller event som de tycker saknas i Bergsjön och få hjälp att förverkliga den, säger Hanna Jansson som är processledare på Navet.
Förutom lokal kan föreningen bidra med hjälp att planera och genomföra ett projekt.
– Vi kommer ha två deltidsanställda som kan stötta och lära ut hur man gör allt från en budget till tidsplan.
Den nya lokalen kommer att ligga på Rymdtorget 2 och bli en plats för alla i Bergsjön. Den kan lånas av så väl föreningar som privatpersoner och kommer vara en medborgardriven mötesplats.

Från hiphopbuss till Tellusfestivalen
Navets mål är att skapa mötesplatser för demokrati, gemenskap, kultur och personlig bildning. Det sker bland annat genom kulturevenemang som hiphopbussen med workshops i hiphop, stöd till Ortens bästa poet och medverkan i Tellusfestivalen.

Navet i Bergsjön gick tidigare under namnet Kulturhusföreningen Bergsjön. De övriga parter som ingår i samarbetet är Hyresgästföreningen, Folkets Hus och Parker, Rädda Barnen samt Bergsjön 2021 som är en plattform för fastighetsägare i Bergsjön.

– För oss är det självklart att vara med och stötta underifrån styrda processer som ger invånarna i Bergsjön en plats och möjlighet att träffas, samtala och påverka, säger Pernilla Hallberg som är verksamhetsledare på Bergsjön 2021.
– Det är extra viktigt när du är ung, och ska hitta din plats utanför föräldrahemmet och formulera sina egna idéer och åsikter, att det finns mötesplatser där du kan träffa andra och diskutera.
Föreningen stöds också av Leader vid Göta Älv som är EU:s program för lokalt ledd utveckling. Inom det projektet vill föreningen tillsammans med bergsjöborna arbeta för utveckling av föreningsliv, ekonomi och kultur i Bergsjön.

En plats att samlas
Navet i Bergsjön bildades redan 2008 och hette då Bergsjöns kulturhusförening. Den startades av en grupp boende i Bergsjön som vill driva frågan om ett nytt kulturhus i stadsdelen, i samband med att det gamla stängdes. Nästa år börjar bygget av det nya Kulturhuset och i höst bytte föreningen till sitt nuvarande namn och formulerade ett nytt mål.
– Det behövs fortfarande en medborgardriven mötesplats i Bergsjön som kan samla alla bergsjöbor och ge röst åt deras åsikter. Därför kommer vi att samarbeta med det nya kulturhuset och spela en viktig roll för att skapa dialoger om vad Bergsjöborna vill att huset ska användas till, säger Hanna Jansson.
Föreningens namn, Navet, anspelar på att den är en paraplyorganisation som samarbetar med en mängd olika verksamheter och individer.
– Navet är till för alla I Bergsjön. Det är en mötesplats för att sprida kultur och stärka demokratin. Så att vi som bor i här kan vara med och forma vår stadsdel, säger Hanna Jansson.