Tillsammans utvecklar
vi Bergsjön

Publicerad: 2018-05-02

 

Hallå där, Robert Englund, som i mars valdes till vice ordförande i Bergsjön 2021. Vem är du?
– Jag är områdesansvarig på Balder i Göteborg. Jag ser mig som en person som gillar att tänka nytt, att utveckla mig själv och andra. Jag vill hjälpa till att finna möjligheter till utveckling – där tror jag att jag kan bidra i Bergsjön 2021.

Vad är viktigast för Bergsjön?
– Bergsjön har ett orättvist rykte. När området byggdes planerades det för tre gånger så många bostäder än de 3 700 som byggdes. När byggandet upphörde lämnades stora ytor tomma och som jag tror bidrar till att skapa känsla av otrygghet i området, det är inte bra för Bergsjön. Men om man tittar på statistik så är det inte otryggare här än i många andra områden.

–Vi arbetar aktivt för att bygga bort de här mörka och tomma platserna samt fylla dem med aktivitet, människor och liv. Det är därför vårt arbete med projekt Vintergatan, att bygga nya bostäder och verksamhetslokaler mellan Komet- och Rymdtorget, är så viktigt. Att få fart på detaljplanearbetet, så att byggandet kan komma igång, är därför ett av Bergsjön 2021:s allra viktigaste mål för den närmast tiden.

Berätta mer om Vintergatan.
– Målet med projektet ger bland annat nya bostäder, fler lokaler, en utökning av Bergsjöskolan, nya fotbollsplaner och en upprustning av Komettorget. I dag finns det nästan bara hyresrätter i Bergsjön. Med de nya bostäderna skulle vi få en blandad bebyggelse som även har andra boendeformer. Det ger nya valmöjligheter och får fler att bo kvar eller välja att flytta hit. Det är hög tid att få fart på projekt Vintergatan nu. Min dröm är att det ska vara klart till 2021, men jag inser att jag nog är lite väl optimistisk.

Vad gör Bergsjön 2021 mer?
– Bergsjön 2021 har som mål att bygga nya bostäder utveckla området och Vintergatan är det stora projektet. Men vi arbetar också bland annat med lokal områdesutveckling, att göra aktiviteter för de som redan bor här. Utveckling av Bergsjöbadet och Gärdsås Mosse är två områden som vi tillsammans med Göteborgs Stad arbetar med i år.

Vad är fördelarna med att samarbeta?
– I Bergsjön står alla fastighetsägare inför samma typ av utmaningar. Vi blir effektivare om vi utvecklar området tillsammans, än att var och en håller på med sitt. Sedan en tid har vi ett förvaltarnätverk där vi sitter ned tillsammans och diskuterar hur vi kan bidra till att förbättra Bergsjön.

– Balders mål med förvaltning är att se bostäder som något mycket mer än byggnader, att utgå från människorna som bor i dem. Genom Bergsjön 2021 har vi en gemensam plattform där alla strävar åt samma håll. Vi har alla samma mål – därför tror jag att vi kan lyckas.