Små steg framåt
för Bergsjöns kulturhus

Publicerad: 2019-10-29

Hej Katja Ahlsell, du är projektledare i Östra Göteborg och en av dem som arbetar med Kulturhuset i Bergsjön. Hur är status just nu?
– Vi arbetat just nu med systemhandlingarna. Det innebär att vi utreder vilka tekniska syste och material som ska användas i projektet. I systemhandlingarna ska vi ge en bild av den planerade utformning av kulturhuset för att kunna göra en kostnadskalkyl. När vi är klara med systemhandlingarna går vi in i ett så kallat bygghandlingsskede. Då beskriver man tydligare vad det är som gäller så att entreprenören kan börja bygga huset. Preliminärt hoppas vi på att kunna ta ett första spadtag i februari 2020. Det är riktigt snart!

När kan man se att något händer på platsen?
– Det ser man redan nu. Trafikkontoret håller på med förberedande markarbeten på kulturhusplatsen vilket bland annat påverkar besökarna på Rymdtorget och har bland annat öppnat en tillfällig busshållplats.

På Tellusfestivalen uppmärksammade ni huset på lite olika sätt för att ge en bild av vad kulturhuset kan komma att innehålla – kan du ge några exempel till dem som inte var där själva?
– Det pågick en hel del olika kulturaktiviteter på festivalen som kommer att kunna ta plats i Kulturhuset när det står klart. Då hade vi till exempel dansuppträdanden, måleriworkshops och animationsfilm. Sätt färg på Göteborg ordnade tillsammans med Higab och Veidekke som skall bygga kulturhuset, en workshop där man fick måla på vepor som ska sättas upp på byggplanket när bygget kommer igång. Man kunde även med hjälp av VR-utrustning gå in i huset och få en känsla av hur det kommer att se ut när det blir klart. Vi hoppas att vi ska kunna använda VR-utrustningen igen så att fler kan få testa!

Finns det några idéer om vad kulturhuset ska heta?
– Inte än. Vi kommer att samla in lite idéer men själva beslutet tas sedan av namnberedningen i Kulturnämnden. Alla förslag är välkomna, men vi kommer inte att anordna en namntävling.

Om man vill veta mer om hur det går med projektet, vart kan man titta då?
– Följ gärna Kulturhus Bergsjön på Facebook. Här uppdaterar vi ofta med aktuella arrangemang. Det går även att följa arbetet på Göteborg stads hemsida.