Skolvalet inför 2020
har öppnat

Publicerad: 2019-11-19

Till och med den 15 december kan alla Bergsjöbor som har barn som antingen ska börja förskoleklass eller går i årskurs 6 på Bergsjöskolan, Solbackeskolan, Backegårdsskolan eller Gärdsmosseskolan önska var de helst vill att deras barn ska gå i skolan. 

Sedan förra året har Göteborgs Stad infört ett gemensamt skolval för hela Göteborg, där föräldrarna har möjlighet att önska var deras barn ska gå i förskoleklass och skola. I år berör valet dels alla barn som fyller sex år, dels de som under nästa år ska byta till en annan så kallade skolenhet.

En skolenhet är inte samma sak som en skola, utan en skola kan bestå av flera enheter. Det gör exempelvis Bergsjöskolan, där årskurserna F–6 utgör en skolenhet medan 7–9 är en annan enhet. Det innebär att om ett barn nu går i årskurs sex behöver vårdnadshavarna göra ett skolval om de vill att barnet ska fortsätta på Bergsjöskolan i högstadiet.

 

Fakta: Skolval 2020
Skolvalet pågår 15 november – 15 december. Vårdnadshavarna kan söka på www.goteborg.se/sokaskola.

I slutet på mars skickar grundskoleförvaltningen ut beskeden om vilka elever som kommer att gå på vilken skolenhet.

I Bergsjön berör årets val alla föräldrar med barn som nästa höst ska börja förskoleklass, samt elever som går i årskurs 6 på följande skolor: Bergsjöskolan, Solbackeskolan, Backegårdsskolan och Gärdsmosseskolan.