Picknick och promenader
ska ge fler möten

Publicerad: 2018-12-13

Boende i Östra Göteborg har sagt sitt och valde skogspromenader, global picknick och att lyfta föreningslivet som vinnare i medborgarbudgeten i Östra Göteborg. Aktiviteterna som har mål att öka möjligheterna för människor att mötas kommer att ske under 2019.

Under året har de som bor i Östra Göteborg haft möjlighet komma med förslag på hur 400 000 kronor av stadsdelens budget ska användas. Förslagen ska leda till att det blir enklare för människor kan mötas och i september hade det kommit 62 förslag, men en stor idérikedom och bredd.

Av dessa valdes åtta ut att gå vidare till slutgiltig juryomröstning lördag den 8 december. Och det blev de tre förslagen ”Global urban picknick”, ”Skogspromenader” och ”Öppna föreningar” som utsågs till vinnare och under 2019 ska bli verklighet.

Vinnarförslagen närmar sig temat om möten mellan människor på lite olika sätt.  ”Skogspromenader” har fokus på att människor ska mötas genom att komma ut i naturen. Tanken är att med jämna mellanrum och på olika platser i stadsdelen arrangera skogspromenader i grupp. Det ger en möjlighet för människor att träffas och att hitta nya vänner samtidigt som det är bra för hälsan.

Tanken med ”Öppen förening” är att stadsdelens föreningar ska få en chans att öppna sina dörrar och visa upp sin verksamhet på ett organiserat sätt, till exempel genom en rundvandring.

”Global urban Picknick” ska bli en matmarknad på Kortedala Torg en lördag under året. I den kan både privatpersoner och föreningar kan ställa ut och sälja mat, vilket skapar möten mellan människor och nyfikenhet för varandras kulturer.

Fakta: Medborgarbudget Östra Göteborg
Genom medborgabudget i Östra Göteborg har de som bor i stadsdelen fått rösta om hur 400 000 kronor ska användas. Läs mer här.

Bildtext: Medborgarjuryn i Östra Göteborg röstade fram tre förslag.
Foto: Marit Lissdaniels.