Medmänsklighet lika
viktigt som högtider

Publicerad: 2018-12-12

Bergsjöns kyrka är lite annorlunda än många andra svenska kyrkor. Här är det sociala engagemanget precis lika viktigt som julotta och advent. Men det betyder inte att julstämningen saknas – den 13 december är alla till exempel välkomna på en jul- och luciakonsert med kyrkans körer, solister och musiker.

– På många sätt är vi annorlunda än hur man traditionellt tänker sig att en kyrka ska vara. I de flesta av Svenska Kyrkans församlingar är det mycket fokus på traditionella kristna högtider, som julen. Men här i Bergsjön är det på vardagarna och våra vanliga söndagsgudstjänster som vi har flest besökare, säger Henrik Törnqvist, församlingsherde i Bergsjöns församling.

Därmed inte sagt att Bergsjöns församling struntar i julen. Bland annat ordnas en lucia- och julkonsert den 13 december, med musik som speglar den mångfald som finns i stadsdelen.

– Vi är en av de största mötesplatserna i stadsdelen, året om, och hit är alla välkomna oavsett religion, språk och bakgrund, säger Henrik Törnqvist.

Livliga samtal
Vi sitter i en av kyrkans samlingssalar medan han berättar om kyrkans omfattande sociala verksamhet. Det är en helt vanlig grå onsdagseftermiddag i december, men runt omkring oss är ett sorl av röster och livliga samtal. Liksom varje onsdag är det nämligen språkverkstad – en verksamhet dit vem som helst är välkommen för att få hjälp att lära sig bättre svenska.

Undervisningen på språkverkstaden bedrivs av volontärer, som varje vecka håller i samtal om olika ämnen. I dag är det miljö och sopsortering som står på schemat.

– I min grupp var det jättebra diskussioner. Både om hur man själv kan bidra och vilket ansvar en nation har för att ta hand om sina medborgare, säger volontären Elisabeth Axelsson.

Lär sig bra av sången
En av dem som är här för att bli bättre på svenska är Suad Majeed, som ursprungligen kommer från Irak. Hon har bott i Sverige i många år och gått i SFI (Svenska för invandrare), men har trots det haft svårt att lära sig prata svenska. Här hos Bergsjökyrkan tycker hon det går mycket bättre.

– Det är jättebra. Innan gick jag till SFI och lärde mig, men när kursen tog slut glömde jag igen. Nu har jag lärt mig mer och kan gå till banken eller prata med läkaren utan tolk, säger hon.

Hennes kompis Nuuro fyller i:

– Vi tycker om klassen och får hjälp att studera. Och så brukar vi sjunga, bokstäver till exempel. När man sjunger är det lättare att lära sig.

Starkare självkänsla
Språkverkstaden är en av många sociala verksamheter som kyrkan driver, ofta i samarbete med andra aktörer. Målet är att ge människor här en starkare självkänsla och bättre verktyg för att ta sig vidare in i samhället. Konkret görs detta på många olika sätt – till exempel genom genom att människor kan få arbetslivserfarenhet på second hand-butiken Erikshjälpen i Kortedala som församlingen är med och driver, eller genom de utbildningar som man driver tillsammans med Helsjöns folkhögskola.

Kyrkan har också en stor musikverksamhet med körer och ensembler, fritidsgården Hörnan och en läxhjälpsgrupp för grundskoleelever. Förutom dessa långsiktiga verksamheter görs också mer akuta insatser för att hjälpa människor i utsatta situationer, som exempelvis hemlöshet.

Årets förnyare i Svenska Kyrkan
Tidigare i år fick församlingen en utmärkelse för sitt stora sociala engagemang, då de utsågs till Årets förnyare inom Svenska Kyrkan. Utmärkelsen delades med nätverket Framtiden bor hos oss (FBHO) – en sammanslutning av församlingar inom Svenska Kyrkan som alla arbetar i storstadsområden präglade av mångkultur. Bergsjöns församling är en av medlemmarna i FBHO, och Henrik Törnqvist ser utbytet med andra församlingar som står inför liknande utmaningar som något väldigt positivt och viktigt.

– I en stadsdel med över 140 olika nationaliteter behöver kyrkan tänka efter hur vi ska arbeta. På många håll finns en föreställning om att kyrkans verksamheter bara ska vara till för kristna. Vi vill i stället vara en kyrka som välkomnar alla – det ser vi som en del av den kristna identiteten, säger Henrik Törnqvist.

Elisabeth Axelsson är en av volontärerna på språkverkstaden. Hon har tidigare jobbat som bland annat socionom och tycker det känns roligt och viktigt att hjälpa människor hitta vägar in i det svenska samhället. Kyrkans husmor Mansora Malke stryker altarduken inför kommande gudstjänster. ”Jag bodde i Bergsjön i 25 år efter att jag kom hit från Syrien på 80-talet. Nu bor jag i Frölunda, men jag har fortfarande mitt hjärta i Bergsjön”, säger hon.