Forskare vill veta
vad Bergsjöborna tycker

Publicerad: 2018-09-10

Hur trivs du i Bergsjön? Hur mycket litar du på din vårdcentral? Nu vill forskare vid Göteborgs universitet ta reda på mer om Bergsjöbornas uppfattningar om samhället. Med start i slutet av september kommer de aktivt att söka upp invånare i östra Bergsjön för att ställa frågor. Alla som svarar får en värdecheck på 100 kronor.

Peter Esaiasson är forskare i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Tillsammans med sin kollega Jacob Sohlberg vill han veta mer om människors syn på samhället i östra Bergsjön.

Tidigare har de pratat med boende i Hjällbo, men i slutet av september och oktober månad är fokus på östra Bergsjön.

– Vi tycker att det är viktigt att forska om vilken tillit och förtroende invånarna har till varandra och till institutioner som vårdcentral, sin hyresvärd, politiker och nationella institutioner som till exempel Försäkringskassan, säger Peter Esaiasson.

Det är bland annat sådant som undersöks i den årliga SOM-enkäten* som går ut till drygt 30 000 slumpvis utvalda invånare i Sverige varje år. Svarsfrekvensen skiljer sig dock åt, och i områden som Bergsjön är den låg.

– Därför vill vi göra en riktad insats. I den här studien får vi möjlighet att ställa frågor som verkligen handlar om just tillit, förtroende, identifikation, personligt välmående och framtidsuppfattningar, säger Peter Esaiasson.

Vad ska resultatet användas till?
– Alla Bergsjöbor kommer att få ta del av resultaten på olika sätt, så att man ser hur andra invånare tänker och tycker. Vi kommer även att berätta för lokala politiker vad som kom fram i undersökningen. Svaren kommer att ge en bild av vad politiker och de boende behöver jobba på.

Sex personer kommer att röra sig i östra Bergsjön under vardagarna och aktivt söka upp boende över 16 år på gator, torg, vårdcentral och genom att knacka dörr. Enkäten genomförs på en ipad och det går att välja att svara på svenska, engelska, somaliska eller arabiska.

– Den tar max 10 minuter att fylla i. Som tack för hjälpen får de som ställer upp en värdecheck på 100 kronor. Vi kommer även att försöka få dem som svarar att ställa upp på webbenkäter framöver, säger Peter Esaiasson.

Hur många vill ni prata med?
– Vi kommer att få en bättre bild ju fler som ställer upp och svarar. Vi hoppas att lite drygt 1 000 personer kommer att svara på vår enkät, säger Peter Esaiasson.

* SOM-enkätet genomförs av Göteborgs universitet och är en nationell undersökning. Enkäten skickas varje år ut till drygt 30 000 slumpvis utvalda personer mellan 16 och 85 år i Sverige. Målet med SOM-institutets forskning är att bättre förstå samhället vi lever i. Det ger kunskaper som används av forskare och politiker, och kan ha stor betydelse när nya samhällsbeslut ska fattas.