Forntidsgrav bjuder på
tidsresa som skapar stolthet

Publicerad: 2019-11-28

Redan för 4 000 år sedan bodde det människor i Bergsjön. De visar rester av en forntidgrav på Siriusgatan. Vid den så kallade hällkistan har det skapts en mötesplats med utställning, scen och uteklassrum. Bergsjön 2021 följde med läraren Jon Rundgren när han tog med sig elever från Gärdsmosseskolan på en resa tillbaka i tiden.

Nära fotbollsplanen på Siriusgatan i Bergsjön står några stora stenblock lutade mot varandra. Det ser nästan ut som ett överblivet kojbygge. Men stenarna är för stora för det och enligt lag är det dessutom förbjudet att flytta på dem. För stenblocken på Siriusgatan är nämligen en forntidsgrav från 1800 f.Kr.

– Den kallas hällkista och i dem begravde man en eller flera människor under senare delen av stenåldern och äldre bronsålder, ofta tillsammans med gravgåvor som keramikkärl, flintknivar, bärnstenspärlor och lerkulor, säger Jon Rundgren.

Han är historielärare på Gärdsmosseskolan i Bergsjön, vars elever varit med vid utgrävningarna och i utformandet av en ny mötesplats kring forntidsgraven.

4 000 år på Siriusgatan
Det var för drygt ett år sedan som hällkistan fick en ny inramning genom EU-projektet ”Här bor jag – 4000 år på Siriusgatan”. Platsen fick en scen för berättande, uteklassrum, interaktiv skyltning och en utställning.

Två elever i tar stora kliv upp för de djupa trappstegen, som också är publikplatser, tills de kommer till toppen av utomhusklassrummet. Därifrån ser de både hällkistan och Jon bra.

Runtomkring dem finns en utställning med barn som levt på platsen vid olika tider. Det är en berättelse om hur barn har bott, lekt och levt i Bergsjön i 4 000 år. Om att platser ständigt förändras och att människor alltid förflyttat sig.

Elevernas frågor haglar över Jon. De vill veta mer om barnen och föremålen bakom utställningsglasen.

– Genom att det är barnens liv som lyfts fram skapas en anknytning till historien och platsen, säger Jon.

Ett utmärkt redskap
Han brukar ta med sig sina elever till hällkistan minst en gång i varje årskurs.

– Den har blivit ett utmärkt redskap i undervisningen när de läser om stenåldern och bronsåldern, säger han.

Jon menar att fontidsgraven även uppvärderar Bergsjön som en historisk plats och att den är värdefull för barnens upplevelse av sitt närområde.

– Det har varit en riktig ögonöppnare för dem att historien finns så nära. Många av våra elever har en bakgrund i ett annat land och hällkistan skapar en känsla av tillhörighet och stolthet över platsen de kommit till.

 Fotnot: EU-projektet ”Här bor jag – 4000 år på Siriusgatan” är ett samarbete mellan Familjebostäder, Göteborgs universitet och park- och naturförvaltningen i Göteborgs Stad.