Bibliotekarierna
som gör hembesök

Publicerad: 2019-10-23

Två dagar i veckan knackar bibliotekarien Maud Andersson och två av hennes kolleger dörr i Östra Bergsjön för att dela ut böcker till nyblivna föräldrar. Projektet heter Bokstart, och målet är att sprida kunskap om hur viktigt högläsning är för barns språkutveckling.

– Om man börjar läsa högt för sina barn tidigt så får de ett större ordförråd och börjar prata tidigare. Och erfarenheter från England och Danmark, där liknande projekt bedrivits i många år, visar att den här språkinlärningen sitter i ända fram tills barnen börjar skolan, säger Maud Andersson.

På bordet framför sig har hon de fyra böcker som Bergsjöns bibliotek delar ut till nyblivna föräldrar i Östra Bergsjön. De gör två hembesök hos varje familj när barnen är sex och elva månader gamla, och tar då med sig böcker som är utvalda för att passa det stadium i utvecklingen där barnet befinner sig.

– Redan vid sex månader kan barnen ofta känna igen många ord och uppfatta bilder. ”Aha, ska man börja läsa så tidigt” är en vanlig reaktion hos familjerna vi hälsar på, säger Maud.

Sprida kunskap om högläsning
Syftet med hembesöken är att sprida kunskap om hur bra högläsning är för barnens språkutveckling.

– Högläsning handlar inte bara om att läsa, utan det är lika viktigt att man pratar man barnen om det man ser på bilderna i boken och kopplar det till barnet och omgivning, säger Maud.

På sikt kan det leda till att barnen får en bättre start i skolan, och därmed bättre möjligheter att utbilda sig och förverkliga sina drömmar. Bokstart är en del av Göteborgs Stads satsning ”Staden där vi läser för våra barn”, som i sin tur är en del av kommunens arbete för att göra Göteborg till en mer jämlik och socialt hållbar stad.

Projektet har pågått i Bergsjön sedan 2015 och finns i dag på många håll i Göteborg. Familjerna som Maud och hennes kolleger besöker bor i stadsdelens östra delar – de delar av Bergsjön som finns med på Polisens lista över ”särskilt utsatta områden”. Men Maud tycker egentligen att sådana här besök borde göras överallt.

– Att informera om högläsning är nog lika viktigt i alla delar av staden. Många föräldrar tänker att man ska börja läsa när barnen börjar prata, men det är bra att börja ännu tidigare. Att förstå ord och språk är ingenting som bara finns där naturligt utan barnen måste öva, säger hon.

Läs på ditt hjärtas språk

I många av hemmen i Östra Bergsjön pratar man andra språk än svenska, som arabiska och somaliska, och många av familjerna är flerspråkiga. Och i många av familjernas ursprungsländer är traditionen att läsa högt för sina barn inte lika stark som i Sverige, berättar Maud Andersson.

– Det är många som inte har det med sig från sina hemländer, har vi förstått. I många kulturer börjar barnen dessutom inte läsa förrän de börjar skolan, och skönlitteratur finns bara för vuxna. Men å andra sidan så kan i stället det muntliga berättandet vara en starkare tradition än i Sverige och det är lika viktigt som läsningen. Det viktiga är att man kommunicerar med barnen, säger hon.

Enligt Maud spelar det ingen roll för språkutvecklingen vilket språk man läser för sina barn på – huvudsaken är att man läser. Hon tycker man ska välja böcker på det språk som man som förälder kan bäst.

– Vi brukar säga att man ska läsa på sitt hjärtas språk. Svenskan får barnen ändå från samhället runt omkring – om inte tidigare så plockar de upp det i förskolan, säger hon.