Bergsjön 2021 med på
social byggkonferens

Publicerad: 2019-09-09

Storstadsområden som Bergsjön har mycket att lära av landsbygden vad gäller socialt hållbar stadsutveckling. Det menar Tinna Harling, som är en av projektledarna för en konferens om socialt bostadsbyggande där Bergsjön 2021 är en av huvudfinansiärerna.

– Det pågår väldigt många intressanta saker på landsbygden inom området socialt byggande som städerna kan lära sig av. Det handlar till exempel om att bli bättre på att utgå från de behov och människor som finns på platsen, och inte bygga ovanifrån utan för dem som redan finns i en stadsdel som exempelvis Bergsjön, säger hon.

Tinna Harling jobbar just nu för fullt tillsammans med sin projektledarkollega Erik Berg och en arbetsgrupp med förberedelserna för konferensen ”Socialt byggande och modernt självbyggeri” – som hålls på Chalmers konferenscenter den 19–20 september.

Målet med konferensen är att sprida kunskap om olika alternativa sätt att genomföra och finansiera byggprojekt. Som exempelvis självbyggeri – att själv bygga sitt hus – eller byggemenskaper, där människor går samman och planerar och låter bygga ett hus utifrån sina egna behov och ambitioner.

– Det pågår många projekt på många håll i Sverige. Med konferensen vill vi samla den energi och drivkraft som finns och lyfta upp frågan om andra former av bostadsbyggande än den traditionella. Genom socialt byggande kan vi fylla behovet av bostäder för människor utan stark ekonomi, säger Tinna Harling.

Tryggare stadsmiljöer
Förutom att det kan bidra till en mer ekonomiskt jämlik bostadsmarknad ser hon flera ytterligare fördelar med socialt byggande. Till exempel genom att bidra till en trevligare, hållbarare och tryggare stadsmiljö.

– Jag tror att många – även inom byggsektorn – är överens om att många av de stadsmiljöer vi skapar i dag inte är tillräckligt bra. I dag bygger vi väldigt storskaligt, men genom mer socialt drivna processer kan vi få mer diversitet. Jag tror det är bra att bygga på många olika sätt för olika människor, säger hon.

På konferensen kommer man kunna ta del av konkreta exempel på socialt byggande, som exempelvis Egnahemsfabriken på Tjörn där Tinna Harling jobbar till vardags. Det är ett innovationsprojekt där människor som vill bygga sitt hus själva kan få stöd med allt från ritningar och ekonomisk planering till tillgång till återbrukade byggnadsdelar och verktyg.

– Många som vill bygga ett hus tror att man måste välja en färdig lösning, men så är det inte. Som arkitekt på Egnahemsfabriken bygger jag tillsammans med våra beställare, utifrån deras drömmar i livet, säger Tinna Harling.

Det går att få den stad vi vill ha”
Ett annat exempel som lyfts fram på konferensen är den tyska staden Tübingen, som satsat på byggemenskaper som ett sätt att skapa mer kvalitativa stadsmiljöer vid nybyggen.

– I Tübingen ger kommunen inte marknadsanvisningar till den byggare som betalar mest, utan till det förlag som är bäst för staden och dess invånare. Jag tror många svenska politiker i dag känner att de är helt i händerna på marknadskrafter, men det behöver de inte vara. Tübingen visar att det går att få den stad vi vill ha, säger Tinna Harling.

Konferensen är öppen för alla som är intresserade av att lära sig mer om socialt byggande och sista anmälningsdag till ordinarie avgift är den 12 september. Det går att anmäla sig även därefter mot en förhöjd avgift.

Pernilla Hallberg, som är verksamhetsledare för Bergsjön 2021, tror att socialt byggande kan spela en stor roll för att få en positiv utveckling i ekonomiskt utsatta stadsdelar som Bergsjön.

– Vi är med i arbetet med den här konferensen eftersom socialt byggande är ett viktigt komplement till det byggande som görs i dag. Det görs lite i Göteborg redan i dag, men det blir inte så mycket mer än enstaka projekt. Jag hoppas konferensen kan vara ett sätt att skapa en plattform för vidare utveckling och fler projekt i Sverige – som gärna får bli i Bergsjön och Göteborg, säger Pernilla Hallberg.