Barn från Bergsjön
i matematikens värld

Publicerad: 2019-03-28

Föräldrar och barn i Bergsjöns Studiecenter Läxhjälpen är bjudna till Chalmers. Det är läxhjälpsorganisationen Intize som bjuder på en inspirationsdag. ”Vi vill visa att matte är roligt och försöka minska avståndet till universitetets värld”, säger Linda Ekberg på Intize.

En heldag med skattjakt, quiz och rundvandring i matematikens värld. Det är vad som väntar barnen från Bergsjöns Studiecenter Läxhjälpen som är bjudna på inspirationsdag på Chalmers.
– Besöket betyder väldigt mycket. Förhoppningsvis bidrar det till att barnen lättare kan se sig själva i den miljön och att universitetet inte blir något främmande, långt borta, säger AnnSofie Olsson, diakon i Bergsjöns församling.

Idé till inspirationsdag
Det var på en nätverksträff som de två läxhjälpsföreningar möttes och idéen till en inspirationsdag föddes. Den studentdrivna organisationen Intize, som arbetar med att vägleda yngre elever i matematik, blev imponerade av Bergsjöns Studiecenter Läxhjälpen.
Det var framförallt föräldrarnas engagemang och samarbete i föreningen som gjorde starkt intryck berättar Linda Ekberg, som är verksamhetsansvarig på Intize.
– Bergsjöns Studiecenter Läxhjälpens arbete är unikt och helt i enlighet med forskning som visar att kunskapsbrist hos barn bland annat beror på att föräldrarna saknar engagemang i skolarbete, säger hon.
Bergsjöns Studiecenter Läxhjälpen, som Bergsjön 2021 har skrivit om tidigare, har funnits i drygt två år och har ungefär 100 inskrivna och aktiva familjer.

Kul att se universitetet
En av föräldrarna som driver Läxhjälpen är föreningens ordförande Ahmed Hassan. Hans barn ska följa med till Chalmers och ser fram emot besöket.
– De har hört talas om forskare och universitetet och är jätteglada att de ska få se den här världen i verkligheten, säger han.
Ahmed Hassan berättar att just den typen av möten är en viktig del Bergsjöns Studiecenter Läxhjälpens arbete.
– Vi vill visa barnen i en tidig ålder att det finns något mer än livet på gator och torg – vill visa att det finns vetenskap och utveckling.
Inspirationsdagen äger rum den 30 mars och hittills är 77 barn och 25 föräldrar anmälda till en dag i matematikens tecken.

Mer om Intize
Den ideella föreningen Intizes syfte är att inspirera till att öka intresset och kunskaperna i matematik och matematiskt tänkande.
Intize är en studentdriven organisation i Göteborg som arbetar för att stärka självkänslan hos unga och vill avdramatisera ämnet matematik genom att bland annat erbjuda mentorskap i matematik för elever på högstadie-och gymnasienivå och för särbegåvade elever. Organisationen finansieras av sponsorer och får sitt huvudsakliga stöd av Chalmers Tekniska Högskola och Skolverket.

Mer om Bergsjöns Studiecenter Läxhjälpen
Bergsjöns Studiecenter Läxhjälpen är en föräldradriven läxhjälp för barn och unga i grundskolan och gymnasiet. Syftet är att uppmuntra och stimulera barns läslust och lärande samt verka för att föräldrarna får ökad delaktighet i barnens studier.
Läxhjälpen drivs av Bergsjöns församling tillsammans med Föräldraråd och Familjebostäder.
Läs mer om Läxhjälpen här