700 nya bostäder
när Solgatan byggs

Publicerad: 2018-12-18

År 2021 ska bygget starta av 700 bostäder mellan Komettorget och Rymdtorget i Bergsjön. Det blir ett helt nytt stråk som kommer att öka tryggheten och trivseln i hela området. 

Det är i ett samarbete mellan fastighetsägare i stadsdelen, Bergsjön 2021, som det ska byggas 700 bostäder – både hyresrätter och bostadsrätter – mellan Komettorget och Rymdtorget. Projektet heter Solgatan och kommer innebära fler boende nära hållplatser och gångvägar. Det leder till att fler människor rör sig utomhus och fler som kan se ut från sina lägenheter. Det ökar tryggheten i området och gör att många fler trivs.

– Genom våra satsningar vill vi göra det möjligt för fler människor att trivas och leva sina liv i Bergsjön. Tanken är att öka attraktiviteten i området och att de kommande gatorna mellan Komettorget och Rymdtorget blir en viktig pusselbit som gör att människor väljer att bo kvar i, och att flytta till, Bergsjön. Vi vill öka tryggheten och ta ett gemensamt ansvar för utveckling över lång tid. Vi tror på Bergsjön, säger Robert Englund, ansvarig bostad Göteborg, Balder och vice ordförande i Bergsjön 2021.

“En stadsdel med gemenskap”
Östra Bergsjön är det bostadsområde som har allra lägst inkomstnivåer i hela Göteborg, och ofta framställs Bergsjön i media som en stadsdel med problem.
­

– Och det stämmer att det finns stora utmaningar. Men det är en alltför ensidig bild. Bergsjön är också en stadsdel med gemenskap, glädje och innovationskraft. Här finns naturen runt knuten, och luften är frisk att andas. Bergsjön är en stadsdel med potential och möjligheter. Därför är det fint att även det privata näringslivet vill satsa på Bergsjön, säger Emmali Jansson (MP), ordförande i byggnadsnämnden.

Rekord i bostadsbyggande
Medan bostadsbyggandet dippar i större delen av landet sticker Göteborg ut. Här slås fortfarande rekord i bostadsbyggandet och många bostäder som byggs finns i socioekonomiskt utsatta områden.

– Nästan alla bostäder som finns här är hyresrätter byggda under miljonprogrammet. När det blir fler olika typer av bostäder kan det bli en större stabilitet i området. Fler kan bo kvar, även när familjen behöver en annan bostad. Vi tror att hela stadsdelen kan lyftas av det här projektet säger Per-Henrik Hartmann, vd, Familjebostäder och ordförande Bergsjön 2021.

Detaljplanen för området startar torsdag 20 december och siktet är inställt på byggstart till jubileumsåret 2021.

Robert Englund, Emmali Jansson och Per-Henrik Hartmann på Komettorget.